Formularz Rejestracyjny Alphabet

Formularz Rejestracyjny Alphabet

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w aukcjach organizowanych przez Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.

W celu przyspieszenia rejestracji, poniżej możesz załączyć skany dokumentów rejestrowych firmy: NIP, Regon, Wypis z Działalności Gospodarczej lub KRS.

(Jedynie pliki w formacie pdf, jpg, tiff, png i gif będą akceptowane.Rozmiar każdego załącznika nie może przekraczać 2MB).

Oświadczam, że zostałam/em poinformowany, że administratorem moich danych osobowych podanych w powyższym formularzu oraz załączonych dokumentach jest Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wołoskiej 22a, 02-675 Warszawa (Alphabet Polska). Dane te będą przetwarzane w celu realizacji Aukcji, (w tym przeglądu skarg), a ich podanie jest niezbędne do uczestnictwa w Aukcji. Oświadczam, że zapoznałam/em się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Wiem, że w jakichkolwiek sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, muszę skontaktować się pod numerem telefonu 022 820-55-55 lub pod adresem e-mail: [email protected]

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez tę spółkę wszelkimi środkami komunikacji elektronicznej (w tym poprzez e-mail, SMS i MMS). Rozumiem, że zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie, jednakże to odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Wiem, że w celu odwołania zgody muszę skontaktować się z Alphabet Polska pod numerem telefonu 022 820-55-55 lub pod adresem e-mail [email protected]

Wyrażam zgodę na kontakt telefoniczny z Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o. w celu przedstawiania mi informacji o produktach i usługach oferowanych przez tę spółkę. ). Rozumiem, że zgoda ta może być odwołana w dowolnym czasie, jednakże to odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem. Wiem, że w celu odwołania zgody muszę skontaktować się z Alphabet Polska pod numerem telefonu 022 820-55-55 lub pod adresem e-mail [email protected]

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży Samochodów Używanych Alphabet 22 820 56 54
Pola oznaczone gwiazdką "*" są polami wymaganymi.